Realizowane projekty

INTEGRACJA I KOMUNIKACJA

Fundacja Pomocy Dzieciom DAR SERCA w okresie od 01.03.2023 do 29.02.2024 realizuje projekt „INTEGRACJA I KOMUNIKACJA” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt ma na celu zapewnienie ciągłości terapii dla dwudziestu dzieci  niepełnosprawnościami w wieku 3m.- 13l. będących mieszkańcami województwa łódzkiego. Zakłada on zapewnienie wsparcia w zakresie: logopedii (zajęcia z logopedą/neurologopedą lub surdologopedą), integracji sensorycznej wzbogaconej elementami terapii NeuroTaktylnej autorstwa dr Svetlany Masgutowej, terapii psychologicznej dla dzieci, terapii zajęciowej z elementami Treningu Umiejętności Społecznych oraz wsparcia psychologicznego dla rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami.

Projekt dofinansowano w kwocie: 197 820 zł
Całkowita wartość projektu: 213 640 zł

Dofinansowanie

Zaczrowany ołówek

Projekt współfinansowany, ze środków Województwa Łódzkiego – RCPS Łódź
Czas trwania projektu: 15.06.2023 – 31.12.2023
Beneficjenci projektu: 10 rodzin z dziećmi o nieharmonijnym rozwoju, zagrożonymi wykluczeniem społecznym i emocjonalnym, z problemami edukacyjnymi, trudnościami w nauce w wieku 7 - 14 lat, będących mieszkańcami miasta Łódź a w szczególności dzielnicy Łódź Bałuty.

W czasie trwania projektu Beneficjenci mogą skorzystać z:
   - 6 indywidualnych spotkań z psychologiem z zakresu radzenia sobie ze stresem i napięciem, poznania mechanizmów biologicznych stojących za stanem napięcia emocjonalnego, umiejętności identyfikacji i zarządzania emocjami w celu przeciwdziałania zbyt wysokiemu poziomowi stresu, pozytywnej komunikacji, dobremu samopoczuciu oraz budowania kontaktów społecznych poza ekranem
   - 10 grupowych zajęć terapii zajęciowej, mającej na celu włączenie jednostki do grupy rówieśniczej, a także rozwijania inwencji oraz twórczości działania dziecka, eliminowanie niepożądanych zachowań, wzmocnienie doznań sensorycznych, usamodzielnienia dziecka
   - 10 grupowych zajęć gimnastyki korekcyjnej, która ma na celu skorygowanie wad postawy, zwiększenie wytrzymałości organizmu, siły mięśni oraz kształtowanie i utrwalanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy a także zmotywowanie do częstszej aktywności fizycznej wśród młodzieży
   - 10 indywidualnych zajęć z pedagogiem/oligofrenopedagogiem celem nadrobienia zaległości edukacyjnych, wyrównywania braków

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania: 22 220 zł
Przyznana dotacja: 17 760 zł

PrzeMOCNI

Projekt finansowany ze środków Miasta Łodzi
Czas trwania projektu: 01.04.2023 – 31.12.2023

Grupa docelowa programu to 12 rodzin zamieszkujących dzielnicę m. Łódź - Łódź Bałuty. Część rodzin objętych wsparciem programu "PrzeMOCNI" korzysta ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W czasie realizacji zadania Beneficjenci ostateczni mogą skorzystać z indywidualnych spotkań z psychologiem, grupowych zajęć terapii zajęciowej, gimnastyki korekcyjnej oraz grupowych i indywidualnych zajęć z psychologiem dla rodziców i opiekunów.

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania: 19 930 zł
Przyznana dotacja: 16 000 zł