Fundacja Pomocy Dzieciom Dar Serca

Staramy się by choć trochę ,,odczarować" chorobę, wyrównać szanse i zapobiegać wykluczeniu. Fundacja pomaga dzieciom niepełnosprawnym i zagrozonym wykluczeniem społecznym. Pomagamy w leczeniu i rehabilitacji, kierujemy pomoc socjalną i specjalistyczną, prowadzimy terapie dzieci i rodzin. Ponadto refundujemy koszty zabiegów, operacji,leków i sprzętu medycznego oraz prowadzimy świetlicę terapeutyczną Kapelusznik, gdzie odbywają się warsztaty i terapie- logopedia, integrqcja sensoryczna, sensomotoryka i terapia ręki.

POMAGAMY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, NIEPRZYSTOSOWANYM I ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.

  refundujemy koszty zabiegów, operacji, leków, sprzętu i rehabilitacji

  zapewniamy wsparcie psychologiczne dla dzieci i ich opiekunów

  oferujemy pomoc socjalną (odzież, środki czystości, wyprawki szkolne itp.)

  organizujemy wycieczki, półkolonie i pikniki dla naszych podopiecznych

  prowadzimy świetlicę integracyjną „Kapelusznik” dla WSZYSTKICH dzieci

  prowadzimy zajęcia z logopedii i terapii pedagogicznej 

Staramy się, aby choć trochę „odczarować” chorobę i przywrócić uśmiech na twarzach naszych podopiecznych.

Najważniejsze wydarzenia w naszej działalności

2001

Powstanie Fundacji Pomocy Dzieciom Dar Serca

Fundacja powstała z potrzeby serca osób, dla których dobro dzieci było pierwszorzędnym celem w pracy zawodowej. Od początku naszej działalności skupialiśmy się na współpracy ze szkołami specjalnymi, placówkami szkolno-wychowawczymi oraz ośrodkami specjalnymi. Dotykając bezpośrednio problemów z jakimi borykają się takie instytucje staraliśmy się w maksymalnym stopniu wesprzeć ich działania, oraz dofinansować lub doposażyć te placówki.

2001

2005

Order przyjaciół dzieci od łódzkiego TPD

Zostaliśmy nominowani do tytułu człowieka roku ziemi łęczyckiej oraz otrzymaliśmy order przyjaciół dzieci od łódzkiego TPD.

Wspieraliśmy też rodziny z dziećmi niepełnośprawnymi, oferując pomoc medyczną i socjalną. Finansowaliśmy leki, operacje i zakup specjalistycznego sprzętu.Fundacja pomaga dzieciom niepełnosprawnym, dzieciom mającym problemy szkolne, niedostosowanym i z rodzin o niskim statusie materialnym.

2014

Wsparcie dla pierwszych podopiecznych

Fundacja stworzyła świetlicę terapeutyczno-integracyjną "Kapelusznik", która jest azylem dla dzieci i rodziców potrzebujących pomocy.Działania prowadzone na świetlicy to terapia dzieci z różnymi zaburzeniami.

2014

2018

Poszerzenie oferty i nowe projekty

Poszerzyliśmy naszą ofertę o:
- integrację sensoryczną
-sensomotorykę
- terapię ręki

Od tego roku dodatkowo dla naszych podopiecznych dostępny jest psycholog, logoped i pedagog.

Również w 2018 roku  z środków otrzymanych od Miasta Łodzi, przy współpracy Opus przeprowadziliśmy warsztaty słowiańskie, w których udział wzięło około 200 uczniów z klas 3 i 4 szkół podtawowych. Warsztaty przybliżyły historię Słowian, umożliwiły dzieciom wykonanie słowiańskich ozdób oraz potraw. Była to świetna zabawa dla nas i dla dzieci oraz towarzyszących im nauczycieli. Równolegle odbywały się warsztaty teatralne w jednym z łódzkich przedszkoli, mające na celu nauczenie dzieci wyrażania swoich emocji oraz nauczenie ich tolerancji i szacunku dla odmienności. Warsztaty te zakończyły się przedstawieniem jasełkowym z udziałem rodziców.

2019

Uruchomienie Centrum profilaktyczno-terapeutyczne Kapelusznik

Jesienią  uruchomiliśmy Centrum profilaktyczno-terapeutyczne, gdzie ze środków uzysknych z projektów oraz grantów są prowadzone zajęcia z zakresu wspierania rozwoju dziecka, przeciwdziałaniu dysleksji i treningi społeczne dla podopiecznych. Zajęcia te są całkowicie bezpłatne dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2019

2022

Dołączenie do programu Pajacyk

Nasza organizacja dołączyła do programu Pajacyk: pomoc psychospołeczna!

Dołączenie do programu dało nam możliwość jeszcze szerszego dotarcia z pomocą do dzieci i młodzieży w naszym regionie!
W ramach programu mogliśmy: sfinansować indywidualną terapię z psychologiem dla dzieci i młodzieży, grupowych zajęć terapii zajęciowej i indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem dla rodziców.

2023

Dofinansowanie projektu ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Projekt daje możliwość zapewnienia ciągłości terapii dla dwudziestu dzieci z niepełnosprawnościami w wieku 3m.- 13l. będących mieszkańcami województwa łódzkiego.

2023


Fundacja prowadzi też regularnie spotkania z rodzicami podopiecznych, wiedząc jak bardzo ważne jest wsparcie rodzin dzieci z niepełnosprawnościami. Na spotkaniach i prelekcjach rodzice dowiadują się jak ważny jest poród naturalny, co zapewnia noworodkowi na starcie, oraz omawiamy poszczególne etapy rozwoju dziecka i zmiany zachodzące w systemie nerwowym na przestrzeni najwcześniejszych lat życia.Tłumaczymy, dlaczego ważne jest raczkowanie, a dlaczego chodziki są złe. Wszystko to i wiele innych potrzebnych informacji przekazujemy na miłych spotkaniach w niewielkim gronie.

Stawiając sobie nowe cele, a między innymi wprowadzając profilaktykę jako kluczowe narzędzie do zapobiegania pewnym wadom rozwojowym u dzieci- nieustannie szkolimy się i podnosimy swoje kwalifikacje.

Nasz zespół powiększa swoje grono o fizjoterapeutów i trenerów terapii zajęciowej i pedagogicznej.

Wszystko co robimy, czego się uczymy i co jest dla nas najważniejsze dotyczy dzieci i ich zdrowego i szczęśliwego rozwoju.

Pliki do pobrania:

Image