Potrzebujesz pomocy?

Masz niepełnosprawne dziecko i nie stać Cię na wydatki związane z jego leczeniem i rehabilitacją?
Twoja sytuacja bytowa jest trudna i nie wiesz już co masz robić?
Potrzebujesz wsparcia, porady, ciepłego słowa?
Przyjdź do nas. Postaramy się pomóc.

Aby wnioskować o dofinansowanie od naszej Fundacji należy przesłać do nas (drogą pocztową lub elektroniczną) następujące dokumenty:

  • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub/i opinia lekarska poświadczająca stan zdrowia
  • zaświadczenie o dochodach lub oświadczenie o bezrobociu
  • oświadczenie z MOPS-u jeśli jest się pod jego opieką
  • zdjęcie osoby, która oczekuje pomocy (najlepiej w formie elektronicznej, dobrej jakości)
  • zgodę na wykorzystanie danych osobowych:
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Fundację Pomocy Dzieciom DAR SERCA (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
   Chcesz zbierać 1% za pośrednictwem naszej Fundacji?
   Skontaktuj się z nami!
Image