CENTRUM PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNE KAPELUSZNIK

Centrum "Kapelusznik" zaprasza wszystkie dzieci bez względu na stopień sprawności, status materialny, umiejętności i wiek. Odrabiamy razem lekcje, bawimy się, rozmawiamy, rysujemy, tańczymy. Prowadzimy zajęcia terapeutyczne dla tych, którzy tej terapii potrzebują. Wpadnijcie do nas i śledźcie to, co dzieje się w "Kapeluszniku" na naszym facebookowym profilu.


W weekendy prowadzimy terapie indywidualne i organizujemy przyjęcia urodzinowe dla naszych podopiecznych.

Dokładny grafik aktualnych wydarzeń Kapelusznika zawsze dostępny jest na Facebooku'u. Zerkajcie tam, bo mamy mnóstwo pomysłów na nowe zajęcia.

Współpracujemy zzaufanymioddanymidoświadczonymispecjalistami!

Image

Agnieszka Zaręba

 • Oligofrenopedagog
 • Terapeuta Integracji
  sensorycznej i Sensomotoryki
 • Terapeuta ręki
 • Terapeuta zajęciowy
 • Ukończone kursy z terapii neurotaktylnej
  i pracy z dzieckiem z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym
Image

Dominika Kubik Misiewicz

1 "Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty"
2 Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi.
3 Taping medyczny
4 Babywork rozluźnianie mięśniowo-powięziowe w pediatrii część 1
5 kurs doskonalający "Fizjoterapia w wieku rozwojowym"
6 "Nowoczesne zaopatrzenie ortotyczno-protetyczne dla pacjentów w wieku rozwojowym"
7 Terapia Taktylna
8 Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych według Masgutowej
9 Metody neurorozwojowe w rehabilitacji wczesnodziecięcej 
 
Liczny udział w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach dotyczących wczesnej inerwencji terapeytycznej.
Image

Klaudia Morawska

Neurologopeda, Logopeda, Pedagog
Kwalifikacje:
 • Studia licencjacie Logopedia z audiologią Uniwersytet Łódzki
 • Studia magisterskie Logopedia Uniwersytet Łódzki
 • Studia magisterskie Pedagogika w Zakresie Opieki i Terapii Uniwersytet Łódzki
 • Studia podyplomowe Neurologopedia
 • Warsztaty "Podstawy diagnozy neurologicznej dzieci i dorosłych"
 • Warsztaty "Mutyzm wybiórczy w praktyce neurologopedycznej"
 • Warsztaty "Zaburzenia słuchu w praktyce neurologopedycznej"
 • Warsztaty "Metody pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną"
 • Kurs I stopnia "Języka migowego dla logopedów"
 • Udział w II Łódzkim Seminarium Logopedycznym "Mutyzm w teorii i praktyce logopedycznej, psychologiczno-pedagogicznej i medycznej"
 • Certyfikat "Umiejętności praktycznych z zakresu audiologii" 
 • Przygotowanie Pedagogiczne
 • Udział w webinarze "Kolejność wywoływania głosek"
Image

Justyna Krawczyk

Psycholog, trener treningu umiejętności społecznych TUS
 • 03.11.2022 Szkolenie „Sposoby radzenia sobie ze złością dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
 • 20.10.2022 Kurs „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dziecka?”
 • 28.08.2022 Szkolenie „Trener Treningu Umiejętności Społecznych- TUS”
 • 02.05.2022 „Wybrane zagadnienia psychiatrii dziecięcej z psychologią kliniczną”.
 • 02.05.2022 „Szybka interwencja w kryzysie z elementami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach”
 • 04.02.2022 „Metodyka pracy z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi z elementami terapii kreatywnej”
 • 24.04.2021 „Podstawy psychologii wychowania i rozwoju z elementami psychoprofilaktyki uzależnień”.
 • 21.03.2021 „Psychologia zaburzeń u dzieci i młodzieży z elementami prawa rodzinnego”.
 • 21.02.2021 „Zaburzenia rozwoju u dzieci i młodzieży (Autyzm i ADHD) z elementami pedagogiki specjalnej”.
 • 21.02.2021 „Metodyka pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym z elementami muzykoterapii, bajkoterapii i geloterapii”.
Image

Patrycja Graczyk

- Wnioskodawca, koordynator projektów realizowanych przez Fundację – wolontariusz

- Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej, studiów licencjackich na kierunku praca socjalna a także w trakcie studiów podyplomowych na kierunku pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskim.

- Ukończone szkolenia z fundraisingu i zarządzania projektami.

Image

Karolina Krajewska

Kwalifikacje:
 • Pedagogika w zakresie edukacji specjalnej - oligofrenopedagog.
 • Pedagogika w zakresie pedagogiki pozaszkolnej.
 • Terapia ruchowa i gimnastyka kompensacyjno korekcyjna.
 • Pedagogika lecznicza.
 • Integracja Sensoryczna - teoria, diagnoza i terapia.
 • Senso Paka - terapia i edukacja osób głęboko NI.
 • Terapia ręki.
 • Terapia behawioralna.
 • TUS - Trening Umięjętności Społecznych
Image

Anna Andrzejewska

Z wykształcenia jestem pedagogiem rewalidacyjnych, logopedą oraz terapeutą integracji sensorycznej. 
W fundacji prowadzę zajęcia indywidualne oraz grupowe, na których staram się wykazać swoją kreatywnością i pomysłowością. Na celu mam rozwój społeczny dzieci, dbanie o ich komunikację oraz o radzenie sobie z emocjami. 
Jako logopeda pracuję z dziećmi z ORM bazując na ich potrzebach i możliwościach. Ciągle poszukuje nowych możliwości szkoleń i zdobywania praktyki.
Posiadam certyfikaty ukończonych szkoleń m.in Werbogesty, Terapia dzieci z rozszczepem podniebienia, Nauka Czytania, Terapia dzieci z ORM, Terapia Manualna, Masaż logopedyczny, Innowacyjne metody elektrostymulacji (TENS/EMS).