Prowadzimy zajęcia:

 • Logopeda
 • Neurologopeda
 • Surdologopede
 • Integracja sensoryczna
 • Integracja odruchów INPP
 • Psycholog
 • TUS/ trening umiejętności społecznych
 • Terapia ręki
 • Terapia zajęciowa
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Pomoc w uczeniu się dla dzieci z SPE/ specjalnymi potrzebami edukacyjnymi