To projekt skierowany do małych mieszkańców Miasta Łodzi, którzy w wyniku przerwania, zaniechania indywidualnej terapii sensomotorycznej w wyniku obostrzeń COVID-19 – potrzebują do dalszego prawidłowego rozwoju, niezbędnej, intensywnej i systematycznej terapii stymulującej.

Pobierz ulotkę

ulotka-TRAMPOLINA.jpg