Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Witamy

Witamy


 

Fundacja powstała, by nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.
By otoczyć opieką najsłabszych i bezbronnych. Tych, których los wystawił na ciężką próbę życia z niepełnosprawnością.

Niesiemy pomoc dzieciom niepełnosprawnym, nieprzystosowanym oraz tym, których rodziny z różnych względów znalazły się w trudnej ekonomicznie sytuacji. Staramy się pozyskiwać środki na dofinansowywanie zabiegów, operacji, leków i rehabilitacji. Przekazujemy darowizny rzeczowe, organizujemy imprezy okolicznościowe, wspieramy także bliskich naszych podopiecznych.

więcej...

Aktualności

Dziękujemy

06-10-2015

Dziękujemy

Dziękujemy firmie EACTIVE WIEMY JAK! która od 15 kat z powodzeniem zajmuje się pozycjonowaniem stron w formule KOP. Dzięki ich wsparciu nasza świetlica KAPELUSZNIK...

więcej...
Bezpłatne porady prawne

23-09-2015

Bezpłatne porady prawne

Specjalnie dla naszych podopiecznych i ich rodzin zaprzyjaźniona kancelaria prawna uruchomiła bezpłatne poradnictwo, które raz w tygodniu jest do Waszej dyspozycji. Kancelaria...

więcej...
ZBIÓRKA PUBLICZNA

01-09-2014

ZBIÓRKA PUBLICZNA

Od 4 sierpnia prowadzimy zbiórkę publiczną na rzecz Świetlicy Terapeutycznej KAPELUSZNIK  w Łodzi.

Zbiórka została zarejestrowana w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pod nr 2014/47/OR.

więcej...

Statut

Fundacja Pomocy Dzieciom Dar-Serca została zarejestrowana w rejestrze Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 12 czerwca 2001r, pod numerem KRS 0000017864, przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, pod adresem 91-052 Łódź, ul. Wrocławska 1.

Zarząd Fundacji:
Prezes - Agnieszka Zaręba
Wiceprezes - Magdalena Dybczyńska

Rada Fundacji:
Elżbieta Kaczmarek
Małgorzata Łabuda

 

Cel Działania :
1. Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z dziećmi zdrowymi
2. Pomoc w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.
3. Rehabilitacja dzieci i młodzieży poprzez działania mające na celu przywrócenie dziecku niepełnosprawnemu

Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego:
1. Organizowanie działań profilaktycznych przeciwdziałających uzależnieniu dzieci i młodzieży
2. Prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych, a także resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych
3. Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy i wspieranie finansowe w ramach opieki społecznej
4. Organizowanie działalności sportowej w celu rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci oraz...

więcej...

Fundacja Pomocy Dzieciom Dar Serca została zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 12 czerwca 2001r.
Pod numerem KRS 0000017864 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  pod adresem 91-052 Łódź ul. Wrocławska 1.

Pomagają nam:

Chcesz zostać naszym sponsorem, skontaktuj się z nami.

2014 - Dar-Serca.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone!    |    Projektowanie stron internetowych I-WEB